Photos Slike Bilder

Saturday, April 29, 2006

 
Ispred zgradu u kojoj smo stanovali u Povoa de Varzim na fontani koju smo gledali sa prozora svaki dan Posted by Picasa

0 Comments:

Post a Comment

<< Home